Tag Archives: in hóa đơn

In hóa đơn

THỦ TỤC ĐẶT IN HÓA ĐƠN: 1.Giấy giới thiệu công ty có đóng dấu công ty. 2. Photo giấy CMND người đi đến đặt in hóa đơn. 3. Photo sao y công ty giấy đăng ký kinh doanh. 4. File gốc thiết kế hóa đơn (nếu in hóa đơn lần thứ 2). 5. File logo