Ốp Alu

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Ốp Alu phẳng

m2

580.000

Từ 5m2 trở lên

Bẻ gờ

 

m2

630.000

Từ 5m2 trở lên

Cùng danh mục