In 24h

Đèn led 5ly – Led Neonsign

Led Neonsign

Đèn vẫy tròn mica

KICH THƯỚC ĐƯỜNG KÍNH TỪ 60cm ~ 80cm. Giá 1.800.000

Tranh cổ động 2D – in canvat căng khung

Sổ tay lò xo

 

Ticker

Standee

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Standee in PP(0.8 x 1.8)m Tấm 1 108.000 Số lượng trên 3 tấm

Backdrop

Bảng nền mica

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Chữ Inox đồng Chữ Inox trắng Mét tới Trên 5m 190.000/m Nền mica trong tính theo m2 và độ dày

Bảng nền Alu

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC (Ngang x cao) ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Bảng nền Alu – chữ đèn Led 5 ly (màu: đỏ, X lá, dương, vàng, trắng) bóng 1.400/bóng Trên 1.000 bóng, Chưa bao gồm lắp đặt

Ốp Alu

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Ốp Alu phẳng m2 580.000 Từ 5m2 trở lên Bẻ gờ   m2 630.000 Từ 5m2 trở lên