Dịch vụ

Ticker

Standee

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Standee in PP(0.8 x 1.8)m Tấm 1 108.000 Số lượng trên 3 tấm

Backdrop

Bảng nền mica

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Chữ Inox đồng Chữ Inox trắng Mét tới Trên 5m 190.000/m Nền mica trong tính theo m2 và độ dày

Bảng nền Alu

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC (Ngang x cao) ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Bảng nền Alu – chữ đèn Led 5 ly (màu: đỏ, X lá, dương, vàng, trắng) bóng 1.400/bóng Trên 1.000 bóng, Chưa bao gồm lắp đặt

Chữ Inox

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Chữ Inox đồng Chữ Inox trắng trên 15m 4.100.000 3.600.000 Trên 1m2 

Ốp Alu

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Ốp Alu phẳng m2 580.000 Từ 5m2 trở lên Bẻ gờ   m2 630.000 Từ 5m2 trở lên

Bảng Alu chữ mica

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Bảng Alu chữ mica không đèn m2 1.400.000 Từ 2m2 trở lên Bảng Alu chữ mica có đèn (địa chỉ + chữ cao dưới 12cm không đèn)   m2 1.680.000 Từ 3m2 trở lên

Chữ nổi mica

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Chữ nổi mica không đèn Chữ mica có đèn m2   1.300.000 2.100.000 *Chữ cao 20cm *Hông chữ 3cm *Chân 5cm trở lên

Decal – Foam

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC(Ngang x cao) ĐƠN GIÁ GHI CHÚ Decal + Foam 3ly Decal + Foam 5ly 30cm x 40cm 40cm x 60cm 60cm x 80cm 80cm x 1m2 50.000 100.000 160.000 300.000   Nếu 2 mặt Decal: … m2 x 120.000đ