Chữ nổi mica

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Chữ nổi mica không đèn

Chữ mica có đèn

m2

 

1.300.000

2.100.000

*Chữ cao 20cm

*Hông chữ 3cm

*Chân 5cm trở lên

BIỂN ALU CHỮ NỔI MICA có đèn hắt

Cùng danh mục