Bảng số nhà

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
SỐ LƯỢNG TẤM ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
BẢNG SỐ NHÀ

22cm x 16cm

30cm x 20cm

30cm x 40cm

1 tấm

60.000

120.000

190.000

 

 

Cùng danh mục