Bảng nền mica

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Chữ Inox đồng

Chữ Inox trắng

Mét tới

Trên 5m

190.000/m

Nền mica trong tính theo m2 và độ dày

Cùng danh mục