Bảng nền Alu

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
Bảng nền Alu – chữ đèn Led 5 ly (màu: đỏ, X lá, dương, vàng, trắng)

bóng

1.400/bóng Trên 1.000 bóng, Chưa bao gồm lắp đặt

Cùng danh mục