Bảng hiệu – hộp đèn

 

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
SỐ LƯỢNG TẤM ĐƠN GIÁ GHI CHÚ
Bảng hiệu 2 mặt

(40 x 60)cm

(60 x 80) cm

(0.8 x 1)m
1 tấm

150.000

280.000

360.000

 

Thêm chân 30cm + 70.000đ

Hộp đèn 2 mặt

60cm x 80cm

80cm x 1m25

1bảng

780.000

960.000

Thêm chân 30cm + 70.000đ

Cùng danh mục