Bảng hiệu chữ nổi

Bảng Aluminium hoặc mặt dựng Aluminium được xem như nền của một bảng hiệu thì chữ nổi là thành phần chính được lắp đặt bố trí hài hòa để tạo nên một bảng hiệu đẹp, chuyên nghiệp.

Các dạng chữ nổi quảng cáo phổ biến

Chữ mica đèn LED hắt sáng
Chữ nhôm Alu
Chữ nhôm Alu đèn LED hắt sáng chân mica
Chữ nhôm ớ gờ đèn LED hắt sáng mặt + chân mica
Chữ inox trắng bóng
Chữ inox trắng bóng đèn LED hắt sáng chân mica 5ly
Chữ inox trắng bóng đèn LED hắt sáng mặt
Chữ inox vàng bóng
Chữ inox vàng bóng đèn LED hắt sáng mặt mica

chu-noi-1 chu-noi-2

 

chu-noi-6

chu-noi-4

chu-noi-5

IMG_1654.JPG

chu-noi-7

Cùng danh mục