Bảng Alu chữ mica

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Bảng Alu chữ mica không đèn

m2

1.400.000

Từ 2m2 trở lên

Bảng Alu chữ mica có đèn

(địa chỉ + chữ cao dưới 12cm không đèn)

 

m2

1.680.000

Từ 3m2 trở lên

Cùng danh mục