Backdrop

Backdrop sân khấu-photo – EVENT

TÊN HÀNG/CHẤT LIỆU KÍCH THƯỚC
(Ngang x cao)
SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ GHI CHÚ

Backdrop (4×3)m

Mét tới

12

230.000/m2

Thi công + khung sắt + in bạt hiflex (thi công ban đêm + thêm phí)

Cùng danh mục